STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

 

Numer KRS: 0000507763 ~~Nr konta bankowego:32 9093 0007 2001 0020 7027 0001

  REGON: 181113399 ~~ NIP: 813-36-92-076 ~~  ~~ e-mail: spzszdynow@gmail.com

 

 

Menu główne


Do pobrania

 

 
 
 

Aktualności

 

 

 

 

 

______________________________________________

26.01.2017r.

 

IX Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu 23-27 stycznia 2017 r.

 

        

26 stycznia 2017 r. (czwartek) w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Dynowie została otwarta  wystawa pt. Żydowscy mieszkańcy Dynowa w fotografii, pocztówkach, pamiątkach i siła pamięci zaklęta w obrazach Niny Talbot. Powitania i przedstawienia zaproszonych gości dokonał Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, następnie krótkie wprowadzenie wygłosił Pan Maciej Jurasiński - Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa i także głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz.
          Prelekcje pt. Zagłada Żydów dynowskich w czasie II wojny Światowej wygłosiła Pani prof. Elżbieta Rączy (Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów). Następnie zaprezentowany został program słowno–muzyczny przez uczniów LO w Dynowie przy akompaniamencie zespołu muzycznego złożonego z byłych uczniów LO i ZSzZ w Dynowie.

Po uroczystościach w Urzędzie Miasta odbyło się odwiedzenie ohelu na starym cmentarzu żydowskim w Dynowie, a tekże uczczono pamięć Żydów dynowskich zamordowanych we wrześniu 1939 r. na nowym cmentarzu Żydowskim w Dynowie. Finałem uroczystości było spotkanie w Centrum Historii Polskich  Żydów w Dynowie. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na tych uroczystościach reprezentował Prezes SP ZSzZ w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz.

Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta Dynowa, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Centrum Historii Polskich Żydów w Dynowie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

 

______________________________________________

 

 

„FERIE NA SPORTOWO” w ZsZz w Dynowie

 

 17 I 18 stycznia 2017r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, z Radą Rodziców i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  (też jako członkowie stowarzyszenia w ramach wolontariatu), przygotowali i poprowadzili dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku  odbyły się, dla uczniów szkół gimnazjalnych z Pogórza Przemysko - Dynowskiego,  turnieje: piłki nożnej halowej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt oraz tenisa stołowego. W turnieju p.nożnej i tenisa brali udział uczniowie z Gimnazjum Bachórz, Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Dynów, Gimnazjum Hłudno, Gimnazjum Jawornik Polski, Gimnazjum Manasterz, Gimnazjum Nozdrzec. W turnieju piłki siatkowej i tenisa stołowego rywalizowały drużyny z Gimnazjum Dubiecko, Gimnazjum Dydnia, Gimnazjum Dylągowa, Gimnazjum Izdebki.

Oficjalnego otwarcia Turnieju w dniach 17 i 18.01.2017r. oraz wręczenia nagród zwycięskim drużynom i indywidualnych, najlepszym sportowcom - sportmenkom,  dokonali: Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia oraz sportowe zachowanie podczas gier w poszczególnych dyscyplinach. Na pochwałę zasługują wszyscy nauczyciele-opiekunowie drużyn i organizatorzy - nauczyciele ZSzZw Dynowie. Słowa uznania należą się Dyrekcji ZSzZ w Dynowie, głownie Pani Dyrektor Halinie Cygan i Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, sedziemu Panu Bartłomiejowi Walusowi  i nauczycielom-wolontariuszom; Panu Pawłowi Gieruli, Pani Alinie Paściak, Panu Markowi Paściakowi i Panu Piotrowi Marcinkowi.

______________________________________________

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

 

 Boże Narodzenie to jedno z najweselszych świąt

w roku, mieniące się tysiącami światełek na choinkach, kolorowymi ozdobami, dźwiękiem melodyjnych

kolęd, a przede wszystkim radością z Narodzenia Naszego Zbawiciela.

Niech wiec ten świąteczny nastrój towarzyszy Wszystkim przez cały okres Świąt Bożego Narodzenia i we wszystkie dni Nowego 2017 Roku.

 

                                           Życzy

 

                                                    Prezes SP ZSzZ w Dynowie

                                                    Stanisław Tymowicz

 

                                                  Boże Narodzenie 2016

 

______________________________________________

 

 

Sprawozdanie

ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny.

 

 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z umowy darowizny zawartej w dniu 25.11.2016r. w Częstochowie  informuję,  iż  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE kwotę pieniężną w wysokości 1203,30 zł , otrzymaną tytułem tejże umowy, przeznaczyła na zakupy następujących towarów lub usług:

 

     * 12 kompletów strojów sportowych (koszulka z nadrukiem spodenki i skarpetogetry)

     *   2 piłki do gry w siatkówkę i piłkę nożną

 

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1 % podatku na cel szczegółowy SP ZSzZ w Dynowie

 

______________________________________________

~~ PROSIMY ~~

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

- NR KRS: 0000270261 - Cel szczegółowy: SPZSZ W DYNOWIE 6248

~~ DZIĘKUJEMY ~~

 

______________________________________________

 

20.11.2016r.

 

20  listopada 2016 r. przy kościele parafialnym w Dynowie została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca  jubileusz chrztu Polski.

" 966 - 2016 PAMIĄTKA JUBILEUSZU 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI W ROKU MIŁOSIERDZIA - DYNOWIANIE"

 

 

    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na tej skromnej uroczystości reprezentował       

     Prezes   Pan Stanisław Tymowicz.

  ______________________________________________

 

 

  

 

11 listopada 2016r., podczas Niepodległościowej Mszy Św. został poświęcony sztandar Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego-Towarzystwa Przyjaciół Dynowa.

   

 

  

     Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś.

 

______________________________________________

 

 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 98. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

       

Foto.Jerzy Kędzierski

W dniu 10 listopada 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się akademia poświęcona 98. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Zespół artystyczny przedstawił bardzo piękny program patriotyczny, który przygotowały nauczycielki szkoły, a zarazem członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Słowo podsumowujące i nawiązanie do 15. rocznicy nadania szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. W uroczystości tej, która miała bardzo podniosły i uroczysty charakter uczestniczył Prezes SP ZSzZ w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz zarazem były dyrektor ZSzZ w Dynowie i członkowie Stowarzyszenia – nauczyciele szkoły.

Natomiast 11 listopada 2016r., w piątek, w dynowskim koście parafialnym została odprawiona msza w intencji Ojczyzny, a później w Zespole Szkół w Dynowie odbyła się uroczysta sesja z tej okazji. Udział w tych uroczystościach wzięli ze Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie: Prezes - Pan Stanisław Tymowicz, Wiceprezes i zarazem Radny Dynowa - Pan Piotr Krupa, Dyrektor ZSzZ w Dynowie - Pani Halina Cygan także członek SP ZSzZ w Dynowie i Członek Zarządu SP ZSzZ w Dynowie Pani Honorata Mikoś, która opiekowała się także szkolnym pocztem sztandarowym.

 

______________________________________________

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

 

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki, wieków. Amen

 

 ______________________________________________

 

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

w Dniu Edukacji Narodowej, składamy serdeczne życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Niepedagogicznym szkoły…

 …życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, - pięknych i szlachetnych pomysłów, które dyktuje serce, - cierpliwości i wytrwałości, aby służba tym młodszym i tym starszym dawała wiele satysfakcji i radości…

 

Składamy gratulacje dla tych z Państwa, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, nagrody; Kuratora, Starosty i Dyrektora Szkoły, bo przecież jest to wyraz szczególnego uznania za bardzo dobrą pracę.

Wyrażamy również słowa uznania dla codziennego trudu i oddania się swojemu powołaniu, wyróżnionym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, a także tym bez nagród i odznaczeń. Dzięki Waszej codziennej pracy przy tablicy i tej poza nią, wiele pokoleń uczniów zdobyło wiedzę, wychowanie i zostało bardzo dobrze przygotowanych do samodzielnego życia, a Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stał się bardzo dobrze znaną, jedną z najlepszych i wysoko ocenianą, placówką oświatową w tym środowisku i poza jego granicami.

            Dziękujemy także Członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za bezinteresowną pracę w stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzież oraz życzymy wszystkim dużo satysfakcji w tej działalności i zadowolenia z dobrze wypełnianych zadań w służbie innym.

 

______________________________________________

 

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne

na wolnym powietrzu” w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

„ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”.

  ______________________________________________

 

      22 września 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało zajęcia sportowe pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

            Zawody zostały zorganizowane dla dziewcząt i chłopców
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne

W programie zawodów znalazły się:

- biegi na 60m, 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m

- zawody pchnięcia kulą, - skok w dal, - rzut piłeczką palantową

     

______________________________________________

 

ROK 2016

______________________________

13.10.2016r.

            Kolejnymi zajęciami sportowymi był Turniej Piłki Nożnej 7-osobowej dla chłopców i Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt przeprowadzony i rozegrany w październiku b.r.  Zmagania sportowe odbyły się w grupie chłopców – piłka nożna i grupie dziewcząt – piłka siatkowa. Turniej piłki siatkowej dziewcząt rozegrały zespoły 6 – osobowe x 5 drużyn, a turniej piłki nożnej chłopców rozegrały zespoły 7 – osobowe x 9 drużyn.

 Podobnie jak i podczas wiosennego turnieju piłki nożnej i siatkowej, także tym razem zainteresowanie było bardzo duże, a rozgrywki uczyły umiejętności współpracy w drużynach i pokazywały determinację zawodników poszczególnych drużyn w dążeniu do zwycięstwa. 

          Zajęcia pokazały wielkie umiejętności organizacyjne koordynatorów poszczególnych zajęć oraz bardzo życzliwe podejście Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie dla wszystkich potrzeb związanych z realizacją tego projektu.

             Słowa podziękowania kieruję do Pani Dyrektor Haliny Cygan, nauczycieli, pracowników szkoły, opiekunów drużyn, wolontariuszy i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych, za bezinteresowną pracę na rzecz dzieci i młodzieży, przy realizacji tego projektu. 

              Przyznanie, w drodze konkursu, dotacji na realizację projektu „ ŻYCIE TO RUCH, TANIEC I SPORT”, jako zadania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” przez Gminę Miejską Dynów, pozwala zwiększyć zainteresowanie takimi zajęcia i równocześnie potwierdza potrzebę organizacji, w kolejnych latach, podobnych konkursów.

 

Gratulujemy dzieciom i młodzieży wspaniałych wyników i dużego zaangażowania. Dziękujemy również Urzędowi Miasta Dynów za przyznaną dotację.

 

______________________________

22.09.2016r.

 

22 września 2016r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało zajęcia sportowe pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

         W ramach realizowanego projektu został zorganizowany konkurs plastyczny promujący zdrową żywność "RECEPTA NA ZDROWIE" (koordynatorzy: Pani Honorata Mikoś, Pani Alina Paściak)./.../  

Na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostały zorganizowane zawody lekkoatletyczne dla dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne:

- biegi na 60m, 100m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m

- zawody pchnięcia kulą

- skok w dal

- rzut piłeczką palantową

 

Całością zawodów zajeli się: nauczyciele w-fu: Alina Paściak, Paweł Gierula. Piotr Marcinek, Marek Paściak oraz inni nauczyciele - członkowie Stowarzyszenia.

 

______________________________

20.09.2016r.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych .

 

      W dniu 20 września 2016r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz spotkanie z rodzicami wszystkich uczniów. Część spotkania związana była ze  ŚLUBOWANIEM KLAS PIERWSZYCH.... Akt ślubowania przekazano Pani Dyrektor szkoły Halinie Cygan, która poprzez wręczenie legitymacji szkolnych przedstawicielom klas pierwszych „symbolicznie” pasowała pierwszoklasistów na uczniów ZSzZ w Dynowie. ...

Uroczystość zakończyła się miłym akcentem, wręczeniem uczniom klas pierwszych upominków, które zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Nadleśnictwo Dynów. W uroczystości uczestniczyli ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych  w Dynowie: Pan Stanisław Tymowicz - Prezes i Pan Piotr Krupa – Wiceprezes.

 

______________________________

09.09.2016r.

 

NARODOWE CZYTANIE „QUO VADIS” HENRYKA SIENKIEWICZA

NA RYNKU W DYNOWIE

 

9 września 2016r. Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie oraz Partnerzy zorganizowali na Rynku w Dynowie Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza pod PATRONATEM HONOROWYM PARY PREZYDENCKIEJ. Powitania uczestników akcji  dokonała Grażyna Paździorny Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, a następnie dzieci z Przedszkola Miejskiego w Dynowie przepięknie zarecytowały wiersz nawiązujący do powieści „Quo vadis”. Do głośnego czytania fragmentów powieści historycznej zostali zaproszenie  Halina Cygan  - Dyrektor ZSzZ w Dynowie i Piotr Krupa Radny Miasta Dynowa, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

 

______________________________

31.07.2016r.

 

Od 1 kwietnia Stowarzyszenie realizuje projekt "ZYCIE TO RUCH ,TANIEC I SPORT", w ramach którego przeprowadziło w dniach :

1.Szkolenie grup młodzieżowych.

 

a)   Szkolenie z zakresu rekreacji ruchowej - aerobik łączącej elementy treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń gimnastyczno - tanecznych, kształtujących, rozciągających i uspakajających przy muzyce. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 x 2,5 godziny dla chętnych dziewcząt dbających o swoją kondycję fizyczną i zdrowie.

    

b)  szkolenia z zakresu piłki nożnej odbyło się w dniach 08. 04. 2016 i 15.04.2016r. na obiektach sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie. Celem szkolenia było doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu gry w piłkę nożną. Udział w nim wzięła młodzież z roczników 1997, 1998 i 1999.

 

Szkolenie grup młodzieżowych

Czas trwania szkolenia wynosił 5 godzin (2x2,5 godziny). Celem szkolenia było doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu gry w piłkę nożną. Udział w nim wzięła młodzież z roczników 1997, 1998 i 1999.

                                                                                              

Tematyka szkolenia obejmowała:

 1. Doskonalenie techniki podania i przyjęcia piłki wewnętrzną częścią stopy w dwójkach i trójkach.

 2. Doskonalenie techniki prowadzenia piłki zewnętrzną częścią stopy i prostym podbiciem.

 3. Doskonalenie uderzenia piłki na bramkę głową i nogą.

 4. Taktyka gry obronnej. Obrona strefą.

 5. Doskonalenie przyjęcia piłki klatką piersiową i udem.

 6. Doskonalenie zwodów z piłą i bez piłki. 

 7. Małe gr 4x4 i 5x5 - współpraca w zespole.

 8. Taktyka gry w ataku. Atak szybki.

  

 

c)  szkolenia z zakresu piłki siatkowej odbyło się w dniach 08. 04. 2016 i 12.04.2016r. na obiektach sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie i obejmowało:

 • doskonalenie i utrwalenie umiejętności siatkarskich;

 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i umiejętności podporządkowania się określonym regułom działania w zespole;

 • wykorzystanie nabytych umiejętności technicznych i taktycznych w grze;

 • doskonalenie i utrzymanie ogólnej i specjalistycznej sprawności fizycznej siatkarza;

 • wykorzystanie w działaniach rekreacyjnych opanowanych umiejętności,

 • praktyczne wykorzystanie w rywalizacji sportowej opanowanych elementów techniki i taktyki gry.

Zajęcia prowadzone były w formie wszechstronności ruchowej w małych zespołach.

d)  szkolenia z zakresu tenisa stołowego odbyło się w dniach 07. 04. 2016 i 21.04.2016r. na obiektach sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

Czas trwania szkolenia wynosił 5 godzin (2x2,5 godziny). Celem szkolenia było doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu gry w tenisa stołowego. Udział w nim wzięła młodzież z roczników 1997, 1998 i 1999.

Tematyka szkolenia obejmowała:

1.     * Podanie, zagrywka z rotacją górną i dolną forhendem i bekhendem.

2.     * Podanie i zagrywka z rotacją boczną.

3.     * Przebicia forhendem i bekhendem z podcięciem.

4.     * Podcięcie forhendem i bekhendem przy grze ofensywnej i defensywnej.

 i                                                                                           

        * „Top-spin” forhendem i bekhendem.

        * Ćwiczenia bloku forhendem i bekhendem.

        * Atak forhendem i bekhendem.

        * Zastosowanie poznanych elementów techniki w grze pojed. i podwójnej.
                                                           
                                  

2. Wiosenny turniej piłki nożnej halowej chłopców. 

Turniej skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych Pogórza Przemysko- Dynowskiego i chętnych uczniów ZSzZ w Dynowie. Zawody przeprowadzone były w kategorii dziewcząt i chłopców.

3.Turnieje piłki nożnej, siatkowej i tenisa stołowego dla uczniów szkół dynowskich. Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów odbyły się 1.06.2016r. na terenie obiektów sportowych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie pod hasłem: „Życie to ruch, taniec i sport” w ramach zadania otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów.

W ramach zajęć  sportowo – rekreacyjnych odbyły się:

- turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców,

- turniej piłki siatkowej plażowej dziewcząt  (zespoły 6 – osobowe – 4 drużyny),

- turniej piłki nożnej chłopców ( zespoły 7 – osobowe – 9 drużyn) oraz miały miejsce

- prezentacje grup sportowo – tanecznych. Zajęcia sportowo – rekreacyjne przebiegły w bardzo sportowej atmosferze, przy ogromnym dopingu zgromadzonej publiczności i wspaniałej muzyce przygotowanej dzidżejów – uczniów ZSZ w Dynowie.

 

_____________________________

12.04.2016r.

Tego dnia, w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie miała miejsce uroczysta promocja drugiego numeru Rocznika Historycznego DYNOWIANA.

Ze strony naszego Stowarzyszenia, Prezes Pan Stanisław Tymowicz, na ręce Redaktora Naczelnego Pana  Józefa Stolarczyka - Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Bachórzu, przekazał list gratulacyjny ,za ogromny wkład pracy towarzyszący wydaniu tego numeru DYNOVIANY.

Symboliczny album w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego przekazała Pani Dyrektor Halina Cygan.

 

______________________________

 

11.03.2016r. (piątek) w restauracji Aleksandria, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia.

Porządek zebrania:

1.     Powitanie.

2.     Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.     Wybór Sekretarza zebrania , Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2015r.

6.     Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie działalności finansowej Stowarzyszenia za rok 2015.

7.     Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2015.

8.     Projekt  planu pracy na 2016 rok - dyskusja.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy SP ZSzZ w Dynowie na 2016 r.

10.  Wnioski i uchwały.

11.  Dyskusja, sprawy różne.

 

__________________________________

 

ROK 2015

______________________________________________

 

21.12.2015 r.  

 

      W  dniu 21 grudnia 2015r. w auli szkolnej ZSzZ w Dynowie odbyło się spotkanie wigilijne dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników i uczniów. Misterium Bożonarodzeniowe zatytułowane: „Fiasko diabelskiej intrygi, czyli jak zło dobrem zwyciężać pod kierunkiem Państwa Anny i Jarosława Molów zaprezentowała Szkolna Artystyczno–Teatralna Grupa „Antrakt”. Prezes Stowarzyszenia - Pan Stanisław Tymowicz "przełamał" się z Panią  Halina Cygan - Dyrektor ZSzZ w Dynowie, opłatkiem i złożył całej społeczności szkolnej życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2016 Roku.

 

______________________________

 

21.12.2015 r.  

 

 W Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie-Bartkówce odbyła się tradycyjna wigilia, w której uczestniczyli :prezes Stowarzyszenia Stanisław Tymowicz, członek Halina Cygan-Dyrektor ZSzZ w Dynowie i wiceprezes Piotr Krupa - Radny Miasta Dynów

______________________________

 

11.11.2015r.

 

           11 listopada 2015r. odbyła się uroczystość związana z Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie, o godz. 11.00 odprawiona została msza św. w kościele parafialnym, a później odbyła się część oficjalna - sesja Rady Miasta w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

______________________________

 

25.10.2015r.

          24.10.2015 r. przedstawiciele- członkowie naszego Stowarzyszenia w osobach: Stanisław Tymowicz - prezes, Halina Cygan-Dyrektor ZSzZ w Dynowie, Piotr Krupa - wiceprezes, Honorata Mikoś - sekretarz z pocztem sztandarowym szkoły, Magdalena Wolańska oraz Stanisław Guzik - członek KR SP ZSzZ, uczestniczyli w uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy z okazji 110 rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "SOKÓŁ" w Dynowie.

 

______________________________

 

15.10.2015r.

           Członkowie Stowarzyszenia brali udział w uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

______________________________

 

16.09.2015r.

            16.09.2015r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie członkowie stowarzyszenia ucestniczyli w konsultacjach społecznych mających na celu przygotowanie - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW na lata 2014-2020.

Konsultacje prowadziła Lokalna Grupa Działania (LGD)„Pogórze Przemysko - Dynowskie” w skład której wchodzą gminy: Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Krzywcza, Markowa, Rokietnica oraz miasto Dynów.

 

______________________________

 

 

04.09.2015r.

 

         04.09.2015r. odbyło się zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Omówiono : sprawy związane z bieżącą działalnością, przekazano informacje odnośnie wniosku "Tu mieszkam, tu zmieniam", omówiono udział w  uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i 1 listopada. Podjęto decyzję o sfinansowaniu materiałów promocyjnych dla klas pierwszych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/16.

 

______________________________

 

26.06.2015r.

         Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia; prezes Stanisław Tymowicz i wiceprezes Piotr Krupa, na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, uczestniczyli w akademii szkolnej z  okazji zakończenia roku szkolnego 2014/15.

Na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan przekazano podziękowanie za całoroczny trud edukacyjny i życzenia wakacyjne dla wszystkich pracowników szkoły i uczniów. Wiceprezes wręczył wiązankę kwiatów przy tej okazji z życzeniami " dużo sił i zdrowia, zadowolenia w życiu prywatnym oraz sukcesów zawodowych" z okazji zbliżających się Imienin Haliny.                          podziekowanie ..>>

             Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali wraz z wiązanka pięknych kwiatów, podziękowania za współpracę, pomoc szkole i ufundowanie nagród na koniec nauki.

 

______________________________

 

24.06.2015r.

            24.06.2015r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, duża grupa naszych członków wzięła udział w szkoleniu pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”, organizowanego w 2015r.przez Fundację Bieszczadzką oraz Forum Aktywizacji Obszarów  (FAOW).             materiały szkoleniowe ..>>

 

______________________________

02.06.2015r.

 

         02.06.2015r. odbyło się zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Omówiono : sprawy związane z bieżącą działalnością, podjęto uchwałę Nr 3/2015 Zarządu w sprawie uzupełnienia składu Zarządu, omówiono sprawy związane z dofinansowaniem materiałów promocyjnych szkoły i nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2014/15, dokonano analizy realizacji panu pracy oraz stanu  wpłat członkowskich za 2015r.

______________________________

16.04.2015r.

 

       W Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XV Edycja Wojewódzkiego Konkursu PODKARPACKA TĘCZA - "Podkarpacie w drodze". Ze strony Stowarzyszenia złożono na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan list gratulacyjny i  kwiaty za pięknie zorganizowany i sprawnie przeprowadzony konkurs.

 

______________________________

10.04.2015r.

 

           10.0.2015r. odbyło się zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Omówiono : sprawy związane z bieżącą działalnością, sprawę wniosku „Równać szanse”, sprawę projektu „Senior z komputerem za pan brat”, stanu konta bankowego i inne.

______________________________

31.03.2015r.

 

        Postanowieniem Sądu rejonowego w Rzeszowie na wniosek SP ZSzZ w Dynowie została dokonana zmiana wpisu w KRS dotycząca osób wchodzących w skład organu  stowarzyszenia. Wykreślono nazwisko Zbigniew Duchniak - wiceprezes, a wpisano Bogusława Pinkowicz wiceprezes.

 

______________________________

06.03.2015r.

 

            06.03.2015 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze SP ZSzZ w Dynowie  w celu złożenia sprawozdań z działalności  za rok ubiegły:

 

 - Sprawozdanie merytoryczne - SP ZSzZ w Dynowie za rok 2014r.

 - Sprawozdanie finansowe - SP ZSzZ w Dynowie za rok 2014r.

 - PLAN PRACY - SP ZSzZ w Dynowie na rok 2015 - 06.03.2015r.

 

Podjęto uchwały;

 

 - Zał.nr 1 do Uchwały WZ_2015r._regulamin_Komisji_Rewizyjnej_SP ZSzZ w Dynowie - 06.03.2015r..

 - Zał. nr 1 do Protokołu KR_2015r._sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 03.03 na dzień -  06.03.2015r.

 - WZ_uchwała_Nr 1-2015_SP ZSzZ w Dynowie_zatwierdzenie z działalności Zarzadu SP ZSzZ za 2014r.

 - WZ_uchwała_Nr 2-2015_SP ZSzZ w Dynowie_zatwierdzenie sprawozdania finansowego z 2014r.

 - WZ_uchwała_Nr 3-2015_SP ZSzZ w Dynowie_w sprawie przyjęcia spraw. Kom.Rew. SP ZSzZ za 2014r.

 - WZ_uchwała_Nr 4-2015_SP ZSzZ w Dynowie_w sprawie udzielenia Zarządowi SP ZSzZ w Dynowie

   absolutorium za 2014r.

 - WZ_uchwała_Nr 5-2015_SP ZSzZ w Dynowie_w sprawie regulaminu KR SP ZSzZ w Dynowie

 - WZ_uchwała_Nr 6-2015_SP ZSzZ w Dynowie_w sprawie planu pracy SP ZSzZ w Dynowie na rok 2015 

 

______________________________

10.02.2015r.

 

           10.02.2015r. odbyło się zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie. Omówiono : sprawy dotyczące bieżącej działalności, podjęto uchwałę Nr 1/2015 Zarządu w sprawie uzupełnienia składu Zarządu w związku z rezygnacją z członkostwa  wiceprezesa, dokonano analizy stanu konta bankowego i wpłat członkowskich za 2014r., ustalono termin zebrania walnego sprawozdawczego na dzień 06.03.205r.oraz poruszono tematy; - sprawozdanie merytoryczne, -sprawozdanie finansowe za 2014r. i propozycje do planu  pracy na rok 2015.

Omówiono i podjęto Uchwałę Nr 2/2015 w sprawie instrukcji o ochronie danych osobowych.

__________________________________

 

ROK 2014

 

   30.12.2014r.

 

     30.12.2014r. odbyło się zebrania Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie na którym omówiono sprawy bieżące i przyjęto rezygnację z członkostwa deklaracje 3 osób. Podjęto również uchwałę 2/2014 o zmianie w Zarządzie na stanowisku wiceprezesa.

 

______________________________________________

    

  grudzień 2014r.

 

Członkowie Stowarzyszenia włączyli się czynnie w akcje prowadzoną w szkole pod hasłem "Szlachetna Paczka". Dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy przyłączyli się do tej akcji. Koordynatorem była p.Agata Krupa.

     Z innych akcji należy wymienić prezenty dla dzieci w Hospicjum  z okazji Dnia Świętego Mikołaja, w co zaangażowani byli nauczyciel - członkowie Stowarzyszenia na czele z p. Dyrektor Haliną Cygan.   

     Samorząd Uczniowski pod opieką p. Honoraty Mikoś i p. Katarzyny Marcinek prowadził akcję "Góra grosza", której celem była zbiórka funduszy na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki.

 

______________________________________________

 

   22.11.2014r.

 

   22.11.2014r. został złożony projekt pod nazwą: "Wizualizacja działań edukacyjnych i kulturalnych biblioteki szkolnej w cyfrowym świecie informacji" do Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Aplikacja została opracowana przez zespół w składzie: p.Halina Cygan, p.Ryszard Dymczak, p.Beata Irzyk, p.Halina Ryba, p.Stanisław Tymowicz, p.Halina Wandas.

 

______________________________________________

 

   23.10.2014r.

 

   23.10.2014r. w sali konferencyjnej Hotelu Aleksandria w Dynowie odbyła się uroczysta promocja Rocznika Historycznego "DYNOWIANA". Gospodarzami tej miłej uroczystości byli: Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów i Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego - Towarzystwo Przyjaciół Dynowa. Pierwszy numer "Dynowiany" zawiera tematykę emigracji. Całość prowadził współtwórca tego rocznika Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu p.Józef Stolarczyk. 

   Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie w osobach p. Halina Cygan - Dyrektor ZSzZ w Dynowie i p. Stanisław Tymowicz - Prezes SP ZSzZ w Dynowie, złożyli autorom serdeczne gratulacje, a na ręce Prezesa SPiRRD-TPD w Dynowie p. Andrzeja Stankiewicza, list gratulacyjny za podjęcie tej inicjatywy.

     Także na tej uroczystości nasi przedstawiciele przekazali życzenia z bukietem kwiatów i list gratulacyjny, Staroście Rzeszowskiemu p. Józefowi Jodłowskiemu z okazji przyznania mu przez Radę Miasta Dynowa tytułu "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA DYNOWA".

 

______________________________________________

 

 

    14.10.2014r.

 

    Przedstawiciele Zarządu  SP ZSzZ w Dynowie, wzięli udział w akademii szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wiceprezes Piotr Krupa i prezes Stanisław Tymowicz wręczyli z tej okazji kwiat, na ręce Pani Dyrektor Haliny Cygan i przekazali słowa uznania za pracę i złożyli życzenia  Dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom administracji i obsługi.

 

______________________________________________

 

    10.10.2014r.

 

    10 października 2014r. odbyła się akcja sadzenia drzewek. We współpracy z Nadleśnictwa członkinie naszego stowarzyszenia; Pani Honorata Mikoś i Pani Magdalena Wolańska  razem z grupą młodzieży ZSzZ Dynów brały udział w tej akcji.        zobacz ..>>

______________________________________________

 

 

    25.09.2014r.

 

     Na tym posiedzeniu m.in. podjęto uchwałę  Nr 1-2014 Zarządu  w sprawie legitymacji członkowskich: uchwalono zasady przyznawania legitymacji, zatwierdzono wzór i ustalono opłatę (15 zł).

Rozważano również zorganizowanie bezpłatnego kursu obsługi komputera, poczty elektronicznej i Internetu dla chętnych, starszych osób.

 

______________________________________________

 

   7.08.2014r.

 

   Zarząd odbył posiedzenie, na którym omówiono stan składek członkowskich, przeanalizowano wstępnie projekt legitymacji członkowskich i projekt odpowiedniej uchwały.

 

______________________________________________

 

   3.07.2014r.

 

   Odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia na którym przekazano informacje: 

 

1. o przebiegu rejestracji Stowarzyszenia,

2. o założeniu konta bankowego i osobach uprawnionych do podpisywania

    przelewów – czeków,

3. ośrodkach finansowych na koncie Stowarzyszenia i prowadzeniu księgowości,

4. propozycje planu pracy na II półrocze 2014r.

 

______________________________________________

 

   11.06.2014r.

    Zarząd odbył posiedzenie,   na którym rozpatrzono i zaopiniowano deklaracje wstąpienia do Stowarzyszenia oraz mówiono tematykę następnego zebrania.

 

______________________________________________

 

   22.05.2014r.

 

W Krajowym Rejestrze Sadowym zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod numerem 0000507763.

 

______________________________________________

 

    04.2014r.

 

     W porozumienia z Dyrekcja na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  został ogłoszony konkurs na logo stowarzyszenia. O konkursu przystąpiło 21 uczniów nadsyłając swoje prace. Zespół oceniający, złożony z nauczycieli i prezesa stowarzyszenia wybrał dwa projekty dwóch uczniów ( napis - Prokop Damian i rysunek - Kuś Michał) z których zostanie opracowany końcowy obraz. Uczniom wręczono na szkolnej uroczystości, nagrody ufundowane przez Prezesa Stowarzyszenia.

 

______________________________________________

 

   7.02.2014r.

 

    Do Sądu Rejonowego XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie został  złożony wniosek o rejestrację wraz z pełna lista załączników.

 

______________________________________________

 

   4.02.2014r.

 

   Odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 24 osób, na którym wybrano najpierw Komitet Założycielski w osobach: Stanisław Tymowicz, Piotr Krupa i Zbigniew Duchniak, a następnie Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. Podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie , w skrócie „SP ZSzZ w Dynowie” oraz uchwalono Statut.  Komitet założycielski został zobowiązany do załatwienia wszystkich spraw związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

Ustalono, że wysokość wpisowego będzie wynosić 20 zł a składka roczna 30 zł (płatna u skarbnika  lub na konto).

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane


 


Zobacz

Strona główna | O nas | Aktualności | Dokumenty | Galerie | Archiwum | Kontakt
Copyright by XYZ szablony